Tijdelijk verlaagd btw-tarief bij slopen en wederopbouw

Afbraak en wederopbouw van een woning wordt niet beschouwd als renovatie. Voor die sloop en nieuwbouw geldt in principe het btw-tarief van 21%, maar onder bepaalde voorwaarden kunt u een lager tarief krijgen:
  • In een aantal steden geldt een verlaagd tarief van 6% op voorwaarde dat de afbraak en wederopbouw in één handeling gebeurt en de nieuwbouw hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt. In Vlaanderen geldt dat tarief voor de steden Aalst, Antwerpen, Brugge, Dendermonde, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare en Sint-Niklaas.
  • Van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2022 is het verlaagde btw-tarief van 6% uitgebreid tot heel het Belgische grondgebied. Zowel projecten van bouwheren-natuurlijke personen als die van bouwpromotoren komen in aanmerking. Het moet gaan om woningen:
    • die gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer/koper zijn
    • en die een bewoonbare oppervlakte hebben van maximum 200 m2.
Als u niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief, dan kunt u onder bepaalde voorwaarde een sloop- en heropbouwpremie' van de Vlaamse overheid aanvragen. Voor vergunningsaanvragen in 2021 en 2022 kunt u de federale btw-korting niet cumuleren met de Vlaamse sloop- en heropbouwpremie. 

Vastgoed Debaenst is verhuisd

Sinds 1 januari 2021 kan u Katrien, Elise en Serafien terugvinden in het nieuwe kantoor op volgend adres: Kortrijksesteenweg 457, 9000 Gent.
Kom gerust eens langs.